ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА

Транспортната култура е част от масовата култура и е неотменима характеристика на всяка личност. За разлика от елитарната „висока” култура, необходима на определени прослойки от обществото, транспортната култура е необходима на всички, тъй като те са или пешеходци, или велосипедисти, или водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, или водачи на МПС.

Основното й предназначение е да се опазим живи на пътя.

Понятието “транспортна култура” включва:

  • система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на собствените и на околните, здраве и живот;
  • компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и усъвършенстване на уменията за безопасно поведение;
  • начин на мислене, култура на бита и поведението и защитни механизми на отделната личност с цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на сигурността на останалите участници в движението;
  • дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение.

Водеща идея в обучението по БДП в детската градина и училище е, че ако възпитаме транспортна култура у децата, то те ще я пренесат в битността си на водачи.