GENLISTDESK_KATC

Десктоп система за генериране и решаване на тестове за придобиване на

Карта за квалификация на водача за „Превоз на товари“

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и решаване на тестове при обучението и изпита на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача за „Превоз на товари“. Предназначена е за самостоятелна работа на курсистите.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.
3.1. Поставяте получения от нас диск в устройството.
3.2. С Explorer-a отваряте диска и стартирате Setup_GenListDesk_KatC.exe. Следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Стартиране на програмата

Start > Programs > Didacta Consult > GenListDesk_KatC> GenListDesk_KatC.

V. Регистрация

Следвате указанията на компютъра.

VІ. Структура на програмата

Програмата се състои от два модула:
– модул база данни с над 1000 проблема (въпроси, казуси, задачи) по Безопасност на движението по пътищата;
– модул за конструиране и генериране на тестове.

VІІ. Възможности на програмата

1. Конструиране на тестове от обучаемия по раздели (от един, от няколко или от всички) и стандартни (по съдържание като тези, които се решават на заключителния изпит).
2. Решаване на генерираните електронни тестове.
3. Корекция на допуснатите грешки.
4. Оценка на резултатите.
5. Преглед на резултатите – как е отговорено на проблемите в теста.

VІІІ. Цени и срокове за доставка

Цена на продукта – 20 лева.

Доставка – до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.