9-12 КЛАС

Възпитание и обучение по БДП в 9-12 клас

Възпитанието и обучението на учениците в 9-12 клас трябва да продължи под формата на гражданско образование и да съответства на техните стремежи и желания.
Формите, които предлагаме са:
– участие в ученическите патрули;
– приложно колоездене;
– обучение за управление на мотопеди (при условие, че учебното заведение може да предложи такова);
– факултативно изучаване на БДП за полагане на теоретичната част на изпита (при условие, че учебното заведение може да предложи такова);
– участие в организирането, провеждането и оценяването в различни етапи на националното ученическо състезание по БДП.