РЕПРЕСИИ НА ЕС СРЕЩУ ЧУЖДЕСТРАННИ ШОФЬОРИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ

РЕПРЕСИИ НА ЕС СРЕЩУ ЧУЖДЕСТРАННИ ШОФЬОРИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ

Category : Новини

Брюксел – Европейският парламент гласува да одобри нови правила, за да гарантира, че повече регистрирани в чужбина водачи ще бъдат изправени пред правосъдието след извършване на пътнотранспортни нарушения извън родната си страна.
Настоящите правила за „трансгранично правоприлагане“ в рамките на държавите-членки на ЕС спомогнаха за повишаване на съответствието. Въпреки това през 2019 г. около 40% от нарушенията на чуждестранни шофьори не са били проследени или защото нарушителят не е бил идентифициран, или защото плащането на глобата не е било принудено. Актуализираните правила, одобрени днес от евродепутатите в Страсбург, разглеждат тези въпроси с нови разпоредби, подобряващи сътрудничеството между страните от ЕС.
Освен автоматизирания обмен на информация между националните органи ще бъдат въведени нови процедури за взаимопомощ за идентифициране на нарушителя и налагане на глоби.
Важно е, че са включени някои нови нарушения, като например „блъсни и избягай“ – когато водач напусне мястото на катастрофа – в допълнение към най-честите и груби нарушения, като превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние и наркотици.
Коментирайки днешното гласуване, Елън Таунсенд, политически директор на Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC), каза:
„Свободата на движение в рамките на ЕС не трябва да означава свобода на превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние, когато сте далеч от дома. Чудесно е, че ЕС предприема мерки срещу това, като разширява обхвата на пътните нарушения, които могат да бъдат проследени, и подобрява шансовете за плащане на глоби”.
„Жалко е, че все още нямаме начин да прилагаме наказателни точки през границите – това е въпрос, към който политиците в ЕС ще трябва да се върнат. Въпреки това тази сделка е стъпка напред за безопасността по пътищата и евродепутатите, държавите-членки и Комисията свършиха добра работа, за да постигнат сделка преди изборите през юни.“
Законодателството няма да влезе в сила веднага, защото все още трябва да бъде записано в националното законодателство на всички 27 държави-членки на ЕС.


Log out of this account

Leave a Reply