ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ДА СЕ ПАЗИМ ЖИВИ НА ПЪТЯ

Формиране на безопасно поведение може и трябва да стане само в реална пътна среда. В средата в която живеят, играят и се учат децата. Това означава не изучаване на Закона за движение по пътищата и неговия правилник, а изучаване на пътната среда на населеното място и формирането на защитни механизми в тази среда.

Не трябва да се изучават абстрактни улици, абстрактни кръстовища, абстрактни пешеходни пътеки и т.н. (с табла и презентации в класната стая), трябва да се изучават улиците, кръстовищата, пешеходните пътеки на населеното място, в което живеят, играят и се учат децата и учениците

След това много лесно може да стане надграждане на знанията с елементи на средата, които липсват в съответното населено място.