УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детската градина и българското училище

Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006- 2010 г.

Държавно образователно изискване за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата:
Предучилищно възпитание и подготовка
Начален етап
Прогимназиален етап
Гимназиален етап

Учебна програма по безопасност на движението по пътищата за:
Детската градина
1 – 4 клас
5 – 8 клас

За да разглеждате PDF документи (обозначени с ) ще имате нужда от Adobe Acrobat Reader. Можете да свалите безплатно Adobe Acrobat Reader от ТУК.