Сам на улицата

Ето ви няколко прости правила, които ще ви помогнат да разбирате по-добре своето дете.

Как реагират децата?

Децата реагират на обкръжаващите ги звуци и предмети не както възрастните. Разбирането на техните реакции може да Ви помогне по-добре да ги защитите.

Децата, които все още нямат 8 години, не са в състояние на разберат възможната опасност. Нещо повече, те не могат да се съсредоточат върху няколко неща едновременно. Когато децата са увлечени в игра, те са потопени в свой собствен свят и забравят за това, че може да ги грози опасност.

Когато детето е на улицата заедно с възрастен, то има лъжливо чувство за безопасност, което може да доведе до недостатъчна проява на внимание.

Децата се адаптират към света на възрастните чрез подражание.

Ако на улицата детето се изплаши от приближаваща опасност, то най-вероятно ще постъпи неадекватно – ще се опита на избяга или ще остане на място, без да обръща внимание на ситуацията.

Правила за безопасност

Никога не пускайте дете под 7 години само на улицата, тъй като то е още малко и не е в състояние да разбере възможната опасност.

Много точно определете за детето места, където то може спокойно да играе (парк, детски площадки, безопасни дворове, стадиони и т.н.) и места, където не може да се играе, а трябва да бъде особено внимателно (тротоари, пешеходни пътеки).

Когато сте с деца винаги спазвайки правилата за безопасност, давайте на децата примери как трябва да се държиш.

 

Различни опасности дебнат децата на улицата

Опасност на улицата може да грози детето отвсякъде. Децата – това са един от факторите, на които водачите трябва да обръщат внимание по време на движение. Задръстванията дразнят водачите, правят ги по-агресивни. Те започват да нарушават правилата за движение – навлизат в платната за движение на градския транспорт, не обръщат внимание на знаците и са заплаха не само за другите водачи, но и за пешеходците.

 

Правила за безопасност

Трябва винаги да бъдете готови за възможна опасност, даже когато пресичате улицата по пешеходна пътека.

Необходимо е да се убедите, че велосипедистите, мотоциклетистите и водачите на автомобилите са ви видели.

Преди да пресечете улицата погледнете наляво, надясно, след това – на средата на улицата – отново надясно.

Научете детето да различава звуците, предвещаващи опасност от обикновените звуци наоколо.

 

Научете своето дете да бъде самостоятелно на улицата

Деца до 8 години

  1. Не им позволявай да се намират сами на улицата без съпровод от възрастен, тъй като те са още малки и не са в състояние да разберат възможната опасност.
  2. Винаги помнете, че децата в своето поведение се опитват да подражават на възрастните, затова родителите и всички възрастни, които съпровождат децата, е много важно да спазват правилата за безопасност, да дават на децата примери и да са способни да им обяснят своите действия.

Деца над 8 години

  1. На тази възраст децата, у които са формирани навици за безопасност (разпределение на вниманието, усещане за пространството, умение да анализира своите действия и т.н.), през деня и в спокоен район без интензивно улично движение могат да бъдат пуснати на улицата сами.
  2. Отначало детето трябва да свикне да бъде само на безопасна улица, като постепенно преодолява къси дистанции.
  3. Всеки нов маршрут трябва да се изучава с възрастен, като се определят възможните опасности.
  4. Умореното и разстроеното дете, което бърза – това е дете в опасност. След училище детето се чувства изморено и по пътя мисли за много неща – за нещата, които трябва да свърши, за това, как ще прекара времето с приятелите си. Като мисли за толкова много неща, то отделя по-малко внимание на улицата.

 

Правила за безопасност

Трябва винаги да бъдете готови за възможна опасност, даже когато пресичате улицата по пешеходна пътека.

Необходимо е да се убедите, че велосипедистите, мотоциклетистите и водачите на автомобилите са ви видели.

Преди да пресечете улицата погледнете наляво, надясно, след това – на средата на улицата – отново надясно.

Научете детето да различава звуците, предвещаващи опасност от обикновените звуци наоколо.

 

Съвети

Златно правило – да виждаш и да бъдеш видян от другите.

Прикрепете към дрехата и чантата на детето светлоотразителни ленти.

На някои деца им е трудно да различават „наляво“ и „надясно“. За да помогнете на детето да различава дясната от лявата страна, направете с него такова упражнение: сложете пред него лист на квадратчета и му давайте следните инструкции: вдигни се с едно квадратче нагоре, после се премести два квадрата наляво и т.н. Това упражнение не трябва да продължава твърде дълго, тъй като то изисква от детето голяма концентрация. След това поправете маршрута, който е нарисувал детето.