ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ

Опреснителен курс за инструктори

Дидакта Консулт съвместно с факултета по ДВГ и Колежът за учители (град Сливен) на ТУ – София, организират и провеждат опреснителни курсове за инструктори.

За заявки и допълнителна информация телефони: 02 9585071; 0895586509.

Курс Инструкторска правоспособност

Предназначение: За всички, които желаят да придобият професия „Инструктор“. Обучението се организира от Колеж – гр. Сливен на ТУ-София и се провежда в гр. София във факултета по ДВГ от преподаватели на катедри ДВГ и Педагогика на ТУ-София. Обучението се извършва по учебен план на Колеж – гр. Сливен, акредитиран да обучава специалисти по тази професия. Желаещите да придобият професията инструктор е необходимо да притежават минимална образователна степен професионален бакалавър (специалист с висше образование). Курсовете се организират по системата на Следдипломно обучение след работно време и събота и неделя. Продължителността на обучението е от 9 до 12 месеца в зависимост от интензивността на очните форми на обучение. Успешно положилите държавните си изпити получават свидетелство за професия „Инструктор за обучението на водачи на МПС“.

Необходими документи:

  •     Диплома за завършено висше образование – оригинал и ксерокопие;
  •     Лична карта – оригинал и ксерокопие;
  •     Свидетелство за правоуправление на МПС – оригинал и ксерокопие;
  •     Медицинско свидетелство (за студент);
  •     Бележка от психодиспансер;
  •     Документ от КАТ, че през последните 3 години кандидатът не е лишаван от правоуправление;
  •     Свидетелство за съдимост;
  •     2 бр. снимки;
  •     Такса за обучение.

Допълнителна информация за условията на курса може да получите на телефони:

Сливен:  044 66 71 28, 0895586545  – Димка Русева

София: 02 965 23 08; 089334144 – доц. Емил Маджарски, 0895586509 – доц. Красимир Спиров

Записването се извършва в кабинет 9243, блок 9 на ТУ-София.