Категория B

Стандарт
Учебен план
Модул ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“
Модул ТО-2 „Общо устройство на МПС“
Модул ПО „Управление на МПС“
Приложения
Стандарт по чл. 155, ал. 9 от ЗДвП
Учебен план по чл. 155, ал. 9 от ЗДвП
Приложения по чл. 155, ал. 9 от ЗДвП