Как да се държим на улицата

Когато човек се окаже в колектив, веднага се появява необходимост да се подчинява на общи правила за поведение. На всеки му се налага да спазва определени общоприети норми на поведение за да направи по-лесен своя живот и живота на другите.
Вежливостта и внимателното отношение към другите – това са правила, които се отнасят за всички. Затова приучавайки детето към тези правила вие самите трябва да ги спазвате.

За безопасността на вашите деца и за вашата безопасност:

Улицата диктува своите правила
Улицата – това е обществено място, предназначено за всички. Съблюдавайки         собствената си безопасност, човек се грижи и за другите. Неспазването на правилата за безопасно движение на улицата може да доведе до много сериозни последствия – както за вас, така и за другите. Така например, едно осем годишно дете, каращо ролкови кънки по тротоара, може да се сблъска с пешеходец и дори да го събори.
За да можете да разберете дали причиняване безпокойство на другите със своето поведение, трябва да се поставите на тяхно място. Винаги си задавайте въпроса: „Ако постъпя по този или онзи начин, няма ли да подложа на опасност други хора?“

Дръжте са правилно на улицата
Правилата за поведение на улицата се основават на обикновения здрав разум. Обаче полезно е още веднъж да прочетете тези съвети:

Когато ходите пеша
Бъдете внимателни с другите пешеходци, винаги гледайте напред, за да не се сблъскате с тях.
Никога не тичайте, пресичайки улицата.
Бъдете акуратни, не хвърляйте нищо на пътя – това може да доведе до нещастен случай.
Бъдете внимателни – от пиацата всеки момент може да изскочи кола.

На ролковите кънки
Карането на кънки по тротоарите и по пътното платно е забранено – карайте кънки в безопасни дворове, паркове, стадиони.
Внимателно следете улицата, за да можете навреме да заобиколите препятствията, които могат да възникнат по пътя.
Винаги носете средства за защита – шлем, налакътници, наколенки, ръкавици за защита   на китките.
Ако сте новак, избягвайте да карате на опасни места (където има много пешеходци, по наклонение участъци и т.н.).
Учете се да карате само на равна и суха повърхност.
Контролирайте скоростта.
Ако ви се струва, че минаващият не ви вижда, на висок глас го предупредете за опасността.
Скоростта на движение с ролкови кънки е много по-висока, затова трябва много да внимавате да не блъснете пешеходеца.

На велосипеда
Преди да предприемете карането на велосипед, проверете в изправност ли е той.

В обществения транспорт
Не е необходимо да бързате и да се блъскате, когато се качвате в автобуса – водачът няма да затвори вратите, докато едните пътници не слязат, а другите не се качат.
Убедете се, че не заемате места за пътници с деца, инвалиди и възрастни хора.
Никога не пресичайте улицата зад спрял на спирката автобус – водачът на автомобила може да не ви забележи заради автобуса.

Как да направим така, че децата да спазват правилата 
Помогнете да детето така да разчете времето си, че да не закъснява и да не тича.
Децата се адаптират към света на възрастните по пътя на подражанието. Затова давайте на децата добър пример (пресичайте улицата само на определените за това места, изчаквайте зеления цвят на светофара).
На децата им се иска да си играят на улицата. Затова е необходимо да обясните на детето на кои места е забранено да се играе и защо.
Предупредете детето, че на тротоара не трябва да се хвърля нищо, тъй като велосипедист        или каращ ролкови кънки могат да не забележат тези предмети и да паднат.

Помнете!
На децата до 12 години е забранено да карат велосипед по края на пътното платно. Децата още не могат да реагират достатъчно бързо на неочаквана опасност.