ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Учебна литература за учителя

1.
Методика на обучението на децата и учениците по БДП д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30 лв.
2.
Сборник тестове по БДП за 1-4 клас д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30 лв.
3.
Сборник тестове по БДП за 5-8 клас д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30 лв.
4.
На улицата в безопасност – христоматия по БДП за детската градина и началните класове д-р Галина Хайдар Дидакта Консулт 2004 3,10 лв.
5.  Детето и пътната среда – дидактически тест по БДП за детската градина и І клас д-р Галина Хайдар Дидакта Консулт 2004 3,50 лв.

Помагалата се раздават безплатно в нашите курсове по Методика на обучението на децата и учениците по БДП.