Софтуер

 


В помощ на обучението по Безопасност на движението по пътищата са разработени следните софтуерни продукти:

Деца и ученици

GenTest

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението по Безопасност на движението по пътищата от 1 до 8 клас. Предлага в три варианта - 1-8 клас, 1-4 клас и 5-8 клас.

Водачи на МПС

GenList

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, Ткт, Ттб и подкатегории А1 и В1. Предназначена е за преподавателите.

GenList2

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и разпечатване във формат А4 на листовки за обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 и D1. Предназначена е за преподавателите.

GenListDesk_katB

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и решаване на тестове при обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, Ткт, Ттб и подкатегории А1 и В1. Предназначена е за самостоятелна работа на кандидат водачите.

По Наредба 41

GenListCD

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението и изпита на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача за "Превоз на товари" и "Превоз на пътници". Предназначена е за преподавателите. Предлага се и във вариант отделно за всяка категория.

GenListDesk_katC

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и решаване на тестове при обучението и изпита на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача за "Превоз на товари". Предназначена е за самостоятелна работа на курсистите.

GenListDesk_katD

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и решаване на тестове при обучението и изпита на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача за "Превоз на пътници". Предназначена е за самостоятелна работа на курсистите.

Универсални

Система за тестове

Програмният продукт е web-базирана система, предназначена за осъществяване на изпитен контрол в тестова форма посредством компютър - в мрежа или Интернет.