Софтуер >> GenListDesk_katB - Десктоп система за генериране и решаване на тестове за категория B

 

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и решаване на тестове при обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, Ткт, Ттб и подкатегории А1 и В1. Предназначена е за самостоятелна работа на кандидат водачите.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.
3.1. Поставяте получения от нас диск в устройството.
3.2. С Explorer-a отваряте диска и стартирате Setup_GenListDesk_KatB.exe. Следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Стартиране на програмата

Start > Programs > Didacta Consult > GenListDesk_KatB > GenListDesk_KatB.

V. Регистрация

Следвате указанията на компютъра.

VІ. Структура на програмата

Програмата се състои от два модула:
- модул база данни с над 1000 проблема (въпроси, казуси, задачи) по Безопасност на движението по пътищата;
- модул за конструиране и генериране на тестове.

VІІ. Възможности на програмата

1. Конструиране на тестове от обучаемия по раздели (от един, от няколко или от всички) и стандартни (по съдържание като тези, които се решават на заключителния изпит).
2. Решаване на генерираните електронни тестове.
3. Корекция на допуснатите грешки.
4. Оценка на резултатите.
5. Преглед на резултатите - как е отговорено на проблемите в теста.

VІІІ. Цени и срокове за доставка

Цена на продукта - 10 лева

Доставка - до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.

Видео ръководство за инсталация и работа с GenListDesk_katB

Изтеглете ДЕМО на GenListDesk_katB

Изтеглете readme.txt на GenListDesk_katB

ДЕМО ВЕРСИЯТА Е НАПЪЛНО ФУНКЦИОНАЛНА, ЕДИНСТВЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ Е, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ГЕНЕРИРАТЕ ТЕСТ ОТ МАКСИМУМ 14 ПРОБЛЕМА.

Изтеглете GenListDesk_katB и платете чрез
GenListDesk_katB