GENLISTCD

Система за генериране и разпечатване на тестове за придобиване на

Карта за квалификация на водача за „Превоз на товари“ и „Превоз на пътници“

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за конструиране, генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението и изпита на кандидати за придобиване на Карта за квалификация на водача за „Превоз на товари“ и „Превоз на пътници“. Предназначена е за преподавателите.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

За да инсталирате програмата трябва да разполагате със CD устройство.
3.1. Поставяте получения от нас диск в устройството.
3.2. С Explorer-a отваряте диска и стартирате Setup GenListCD.exe. Следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Стартиране на програмата

Start > Programs > Didacta Consult > GenListCD > GenListCD.

V. Регистрация

Следвате указанията на компютъра.

VІ. Структура на програмата

Програмата се състои от три модула:

– модул база данни с над 1000 проблема;
– модул за генериране на листовки;
– модул за разпечатване на листовки.

VІІ. Конструиране и генериране на тестове

7.1. Определяте броя на проблемите в теста.
7.2. Определяне скалата за оценяване.
7.3. Избор на Дисциплина, за която ще се генерира теста. (Тук можете да изберете генериране на стандартизирана листовка за провеждане на изпита за придобиване на начална квалификация, която съдържа 60 въпроса от всяка познавателна структура).
7.4. Избор на модул.
7.5. Избор на познавателни структури.
7.6. Определяне броя на проблемите за всяка познавателна структура.
7.7. Генериране на теста.

VІІІ. Преглед и разпечатване на тестове

В този режим можете:
8.1. Да прегледате конфигурирания тест.
8.2. Да го разпечатате ако Ви харесва, ако не да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
8.3. Да прегледате логическото описание (съдържащо отговори на всеки проблем и точките, които той носи).
8.4. Да разпечатате логическото описание.
8.5. Да генериране втори вариант на теста и т.н.
.

ІХ. Цени и срокове за доставка

GenListCD – за „Превоз на товари“ и „Превоз на пътници“ – 300 лв.   Изтегли!
GenListC – за „Превоз на товари“ – 200 лв.     Изтегли!
GenListD – за „Превоз на пътници“ – 200 лв.   Изтегли!

Доставка – до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.

Видео ръководство за инсталация и работа с GenListCD