Софтуер >> GenList - Система за генериране и разпечатване на тестове за обучение и изпит по БДП за категория B

 

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, Ткт, Ттб и подкатегории А1 и В1.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

Стартирате Setup.exe от CD-то, което сте получили от нас или сте свалили от тук и следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Стартиране на програмата

Start -> Programs -> Didacta Consult -> GenList_v2 -> GenList v.2.0

V. Регистрация

Следвате указанията на компютъра.

VІ. Структура на програмата

Програмата се състои от три модула:

- модул база данни с над 1000 проблема (въпроси, казуси, задачи) по Безопасност на движението по пътищата;
- модул за генериране на тестове;
- модул за разпечатване на тестове.

VІІ. Генериране на тестове

1. Определяне броя на проблемите в теста.
2. Определяне скалата за оценяване.
3. Избор на категория, за който ще се генерира тест. Можете да генерирате и "стандартна листовка" (същата която се решава на изпитите в ДАИ).
4. Избор на теми, знанията за които ще се измерват.
5. Определяне броя на проблемите за всяка тема.
6. Генериране на теста и шаблона с верните отговори.

VІІІ. Преглед и разпечатване на тестове

В този режим можете:

1. Да прегледате конфигурирания тест.
2. Да го разпечатате ако Ви харесва, ако не - да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3. Да прегледате отговорите за всеки проблем и точките, които той носи.
4. Да разпечатате отговорите.
5. Да генерирате втори вариант на теста и т.н.

Забележка:
Уникалното предимство на продукта е, че всеки път генерираните тестове са различни, т.е. няма предпоставка за наизустяване на резултатите от обучаемите. Предоставена е възможност за генериране както на "стандартни листовки" съгласно "Методиката за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС", утвърдена от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", така и на тестове, обхващащи една, две или повече познавателни структури.

ІХ. Цени и срокове за доставка

- модул генериране и разпечатване - 200 лева;
- модул сканиране и разпознаване - 200 лева;
- модул резултати - 50 лева;

- доставка - до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.