НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА КУРС "ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ"

КАТЕГОРИЯ "B" И "С"

1. Диплома за завършено висше образование - оригинал и ксерокопие
2. Свидетелство за правоуправление на МПС - оригинал и ксерокопие
3. Медицинско свидетелство - за студент
4. Бележка от психодиспансер
5. Документ от КАТ, че последните 3 години кандидатът не е лишаван от правоуправление
6. Свидетелство за съдимост
7. 2 броя снимки