Светът през очите на детето

Тук вие ще намерите необходимата информация, която ще ви помогне да научите детето да се ориентира на улицата.

 Развиване на способности за виждане и чуване
     – Независимо, че полезрението на детето е почти същото както при възрастния човек, хоризонтът, който то вижда е ограничен от ниския му ръст. Затова пък детето притежава засилена способност да чува. Тази способност да чува два или три пъти превишава способността на възрастните. Но ефективността, с която се използва това приемущество е много ниска.
     – Детето не може да използва периферното си зрение. По тази причина му се налага да си завърта главата, за да получи най-обща представа за света около него.
     – В същото време докато на възрастния човек му е необходима ? от секундата, за да различи движещ се автомобил от недвижещ се, за същата цел на детето са му необходими 4 секунди.
     – Възприятията на детето за скорост, размер на транспортното средство и разстоянието до него също са изкривени. Независимо, че лекият автомобил и камионът може да се намират на еднакво разстояние то ще възприема камиона по-близо. Детето няма развит окомер.
     – В 40% от случаите детето не може да прецени от къде идва звукът: отпред или отзад, а в 80% от случаите не може да прецени дали звукът идва от ляво или дясно. Детето няма развит бинаурален слух.
     – Детето трудно може да отдели звук, предвещаващ опасност (например звука на приближаващ си автомобил) от различните други звуци на улицата.

     Важно!!!
    Децата не винаги могат да използват своите способности за визуално и слухово възприятие, затова те са длъжни да бъдат два пъти по-внимателни. Кажете на детето, че:
     – на улицата трябва внимателно да се оглежда, стараейки се да избегне всяка възможна опасност;
     – преди да пресече улицата трябва да се убеди, че водачът на превозното средство го е забелязал.;
     – трябва да се постарае да определи от къде идва звукът, особено ако това е звук, предупреждаващ за възможна опасност;
     – е необходимо да се постарае да определи колко далече от него е автомобилът и с каква скорост се движи.

 

Действаме като имаме предвид ниския ръст на детето 
Ниският ръст на детето е пречка за това то да:

Вижда
На шест години детето вижда на височина 105 см от земята, на десет години вижда на височина 130 см. Затова детето трябва да погледне нагоре, за да види пътните знаци и светофари. Освен това, на тази възраст детето не може да погледне улицата над паркираните автомобили и да види какво става там.

Да бъде видяно
Когато детето вижда, смята, че него също го виждат. Но много често това не е така заради ниския му ръст и заради паркираните автомобили.

     Правила за ниския ръст
     За да се избегнат неприятностите, свързани с малкия ръст и особеностите на възприятията, детето трябва:
     – винаги да повдига глава, за да види пътните знаци и светофара;
     – да определи, какви препятствия му пречат да вижда улицата (например, паркираните в края на тротоара автомобили) и да помни, че заради тях водачите на автомобилите могат да не го видят;
     – да се убеди, че водачите са го видели и едва тогава да започне да пресича улицата.
     Съвети
     Тези упражнения могат да дадат на детето представа за опасностите на улицата, свързани с ниския му ръст:
     – започнете с това да клекнете, така че да се окажете на една височина с детето. Така ще можете да разберете, как децата виждат какво се случва;
     – нека детето да нарисува на лист хартия себе си до кола, камион, автобус, светофар. Обърнете му внимание върху това, че рисунките трябва да бъдат направени в правилно пропорционално съотношение;
     – вдигнете детето, за да може то да види как възрастните възприемат окръжаващия свят.