ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ

Дидакта Консулт съвместно с факултета по ДВГ и Колежа за учители (град Сливен) на ТУ – София, организират и провеждат опреснителни курсове за председатели на изпитни комисии.

За заявки и допълнителна информация телефони: 02 9585071; 0895586509.

КУРС ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ

Предназначение: За всички, които желаят да придобият правоспособност за провеждане на практическите изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от подкатегория В1 и категориите М, В, Ткт, Ттб, Ттм.

Цена: 3000 лв. за индивидуално обучение. При групово обучение, цената се определя от броя курсисти.

Краен контрол: държавен изпит

Документ: свидетелство

Форми на обучение: редовно, дистанционно

Допълнителна информация за условията на курса може да получите на телефони:

София: 0895586509 – доц. Красимир Спиров

Сливен: 044/667 410, 0895586525 – инж. Дора Ненчева