ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Учебна литература за учителя

1.
Методика на обучението на децата и учениците по БДП д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2005 3,30 лв.
2.
Електронен сборник „Тестове по Бeзопасност на движението по пътищата за 1-12 клас“ д-р Красимир Спиров Дидакта Консулт 2019 19,99 лв.

Помагалата се раздават безплатно в нашите курсове по Методика на обучението на децата и учениците по БДП.