ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВОДАЧИ НА МПС

Учебна литература

Заглавие Автор Издателство Год. Цена
1 Технология на възпитанието, обучението и изпита на водачи на МПС Кр. Спиров Дидакта Консулт 2008 20,00

Дидактически средства

Заглавие Издателство Год. Цена
1 Мултимедийна презентация „Устройство на автомобила“ Дидакта Консулт 2007 29,50
2 Мултимедийна презентация „Категория В“- свали!
Инструкция за инсталация  – свали!
Дидакта Консулт 2013 29,50
 3
Мултимедийна презентация „Лекции Категория В“- свали!
Инструкция за инсталация  – свали!
Дидакта Консулт 2013 29,50
3 Учебни филми по управление на автомобила (14 бр.)   2008 42,00
4 Мултимедийна презентация „Допълнително обучение на водачи на МПС“ Дидакта Консулт 2007 29,50
5 Методика на обучението за професионална квалификация „Превоз на пътници“ Дидакта Консулт 2010 20,00
6 Методика на обучението за професионална квалификация „Превоз на товари“ Дидакта Консулт 2010 20,00
7 Мултимедийни презентации „Превоз на товари“ Дидакта Консулт 2010 29,50
8 Мултимедийни презентации „Превоз на пътници“ Дидакта Консулт 2010 29,50