ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Учебна литература

Заглавие Автор Издателство Год. Цена
1 Технология на възпитанието, обучението и изпита на водачи на МПС Кр. Спиров Дидакта Консулт 2008 20,00

Дидактически средства

Заглавие Издателство Год. Цена
2 Мултимедийна презентация „Устройство на автомобила“ Дидакта Консулт 2007 29,50
3 Мултимедийна презентация „Допълнително обучение на водачи на МПС“ Дидакта Консулт 2007 29,50
4 Учебни филми по управление на автомобила (14 бр.) 2008 42,00